Nhà thầu Tiện ích văn phòng

Với các chi nhánh, kho hàng tại các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp, VIS sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng một cách nhanh chóng và phục vụ các nhu cầu hàng ngày về mua các sản phẩm phục vụ văn phòng cũng như các sản phẩm cho xưởng sản xuất của các nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, trường học, ngân hàng…

VIS sẽ là “Kho hàng tiện ích” cho các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp.