Nhà thầu Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin

– Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao và cho thuê hạ tầng viễn thông trong khu công nghiệp.
– Thiết kế, thi công hạ tầng công nghệ thông tin (mạng LAN, WAN), tích hợp hệ thống, lưu trữ dữ liệu và phần mềm ứng dụng.
– Cung cấp thiết bị và giải pháp mạng không dây chất lượng cao Indoor & Outdoor wireless solution, giải pháp VoiP, Wiless Video Camera không dây.
– Phát triển phần mềm theo yêu cầu, thiết kế quản trị cơ sở dữ liệu tập trung, chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
– Phát triển phần mềm Access Control quản lý ra vào, Quản trị nhân sự, tiền lương, bán hàng quản lý kho bằng công nghệ mã vạch.
– Phát triển thương mại điện tử toàn diện, nhận diện thương hiệu, thiết kế Website, cung cấp: Domain, Hosting.
– Tiến hành các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn Thông.
– Tư vấn chiến lược phát triển ứng dụng IT cho doanh nghiệp.