Dịch vụ hỗ trợ công nghiệp

– Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh.
– Dịch vụ đóng goid, kiểm đếm, XNK hàng hóa và khai thuê hải quan.
– Kho bãi, vận tải tĩnh, lưu giữ hàng hóa và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
– Cho thê xe ô tô và vận tải hành khách bằng xe ô tô.
– Tuyển dụng việc làm và cung ứng lao động.