Theo thông tin từ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI đều tăng so với cùng kỳ.